Thông báo

Đừng để bị cắt điện vì quên thanh toán! Đừng mất thời gian đi lại, xếp hàng để trả tiền điện.


Thanh toán ngay trên VPBank Online!


Xem hướng dẫn tại đây